Webbformulär som samverkar med MultiMailer


Om du vill använda webbformulär för att samla in prenumeranter men saknar själv sådana så har vi färdiga formulär som du kan använda dig av. Formulären samverkar med MultiMailer. Vi har även färdiga formulär för avprenumerationer (avregistreringar) och för byte av e-postadress. När en användare utför en registrering via våra webbformulär så skickas ett e-mail med alla ifyllda kontaktuppgifter till en e-postadress som du angett. MultiMailer kan läsa in dessa kontaktuppgifter automatiskt, men om du vill kan du även få en kopia av uppgifterna till ditt vanliga e-postprogram.
 
Avprenumeration (avregistrering) av e-postadress Byte av e-postadress
  
Formulären är programmerbara utifrån så du kan exempelvis påverka texterna på dessa. Du kan också välja språk för formulären samt ställa in vilka inmatningsfält som ska visas. Och formulären har inbyggd felkontroll, så är exempelvis e-postadressen ogiltig så visas en felruta och ingen registrering skickas. På så sätt säkerställs att alla e-postadresser som skrivs in alltid är giltiga.
  
  
< Tillbaka
  
 
SamLogic