Utskicksgränser - MultiMailer / Professional


Vilken version av MultiMailer som du ska välja beror bl.a på hur många nyhetsbrev som du behöver skicka ut varje månad. Nedan finns en tabell som visar vad som är maximalt utskickstak för varje version av MultiMailer / Professional.
 
Förutom att ta hänsyn till antal nyhetsbrev som du vill skicka ut per månad så måste du även ta hänsyn till den sammanlagda storleksmängden (i antal MB) som du behöver skicka ut per månad. En grundregel är att du behöver ca 100 MB per 1000 st nyhetsbrev. Det ger ett snitt på ca 100 KB per nyhetsbrev. Men för att ge dig marginal så har vi utgått ifrån ca 200 KB per nyhetsbrev i vår prissättning. Då behöver du vanligtvis inte oroa dig för att nå taket när det gäller antal MB. Tabellen nedan visar vad maxgränsen i MB per månad är för de olika versionerna av MultiMailer / Professional:
 
Produkt Max antal nyhetsbrev / månad Max MB / månad
SamLogic MultiMailer / Professional 3 000 st 600 MB
SamLogic MultiMailer / Professional - Small 5 000 st 1 000 MB
SamLogic MultiMailer / Professional - Medium 10 000 st 2 000 MB
SamLogic MultiMailer / Professional - Large 25 000 st 5 000 MB
SamLogic MultiMailer / Professional - XL 50 000 st 10 000 MB
 
Om du temporärt behöver höja din utskickskapacitet för en specifik månad så kan du beställa ett engångsutskick från oss. Behöver du regelbundet skicka ut mer än 50 000 mail / månad eller använda mer än 10 000 MB / månad så bör du använda MultiMailer / Enterprise för dina utskick istället.

  
 

 
SamLogic