Engångsutskick - Beställning


Från denna sida utökar du temporärt max antal nyhetsbrev denna månad för MultiMailer. Du betalar efter antal nyhetsbrev som du vill skicka ut. Priset är 5 öre per nyhetsbrev (50 kr per 1000 nyhetsbrev).
 
När du beställer får du ange antal tusen nyhetsbrev som du vill skicka ut. Behöver du exempelvis skicka ut 5000 nyhetsbrev så anger du siffran 5 vid inmatningsfältet 'Antal' i beställningsformuläret. Och behöver du exempelvis skicka ut 8000 nyhetsbrev så anger du siffran 8 vid inmatningsfältet 'Antal' i beställningsformuläret. Osv.
 
Du får även tillgång till 100 MB extra för varje 1000 nyhetsbrev som du beställer. Så om du exempelvis beställer 5000 nyhetsbrev så får du tillgång till 500 MB extra.
 
Klicka på knappen Beställ engångsutskick nedan för att beställa. Följ sedan instruktionerna som visas på skärmen. Betalning kan ske via kort eller via ett PayPal-konto. All betalning hanteras av betaltjänsten PayPal. Efter betalning tar det ca 15 minuter innan ändringarna går i kraft. Du måste starta om MultiMailer för att den nya gränsen ska börja gälla. 
 
 
SamLogic MultiMailer - Engångsutskick
 
Temporär utökning av max antal nyhetsbrev:
  
 
> Jag vill temporärt utöka min kvot och beställa ett engångsutskick

 Klicka här för att beställa!

 
 
  
  
 

 
SamLogic