SamLogic  

Click here for English text 

USB AutoRun Creator
SamLogic USB AutoRun Creator är ett verktyg som ger AutoRun-funktionalitet till dina USB-minnen. Autorun-funktionen kommer att fungera på samma sätt som för CD- eller DVD-skivor - dina menyer, program eller dokument kommer att öppnas 100% automatiskt!
 
AutoRun for USB flash drives / USB sticks will now work againAutoRun för USB-minnen kommer att fungera igen
Microsoft stängde tidigare i år av AutoRun-funktionen för USB-minnen. Med vår nya produkt SamLogic USB AutoRun Creator kan du få tillbaka denna funktionalitet för de USB-minnen som du distribuerar till dina kunder.
 
Kan användas fristående eller med CD-Menu Creator

SamLogic USB AutoRun Creator kan användas fristående eller tillsammans med menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator. Genom att installera USB AutoRun Creator på en dator som redan har CD-Menu Creator installerad kommer du att utöka menyverktyget med nya funktioner som gör det möjligt att skapa AutoRun menyer för USB-minnen. Du kan också använda USB AutoRun Creator fristående om du till exempel har en egen lösning för att skapa menygränssnitt, eller om du vill starta ett program eller öppna ett dokument automatiskt när USB-minnet ansluts till en USB-port.
 
Hur fungerar det?
Första gången dina kunder sätter in ditt USB-minne i dators USB-port så har de möjlighet att starta en installation som installerar ett litet program som samverkar med USB-minnen som distribueras av dig. Programmet övervakar datorns USB-portar och när ett USB-minne från dig sätts i datorn så öppnas din meny, program eller dokument automatiskt.
 
Programmet som bevakar USB-portarna behöver bara installeras en gång. Därefter kommer alla USB-minnen som distribueras av dig att ha fullt stöd för AutoRun.
Se även denna infograf
 
 
 
Av säkerhetsskäl så tillåts bara USB-minnen med innehåll som skapats via SamLogic USB AutoRun Creator eller SamLogic CD-Menu Creator att starta automatiskt. Om innehållet på USB-minnet har skapats eller placerats där på ett annat sätt ignoreras det.
 
Är det säkert?
Microsoft tog bort stödet för autorun-funktionen för USB-minnen av säkerhetsskäl eftersom många virus och annan skadlig kod har spridits på detta sätt. Vi tog detta i beaktande när vi utvecklade SamLogic USB AutoRun Creator. Vi har därför skapat ett system där säkerhetsnivån är oförändrat - det är lika säkert som förut - men full AutoRun-funktionalitet stöds. Detta har uppnåddes med hjälp av två metoder:
 
l Det första program som startas på USB-minnet är alltid ett digitalt signerat program från oss (SamLogic Software).
 
l Om ett andra program måste startas kontrollerar vi att det är det ursprungliga programmet genom att använda en avancerad kontrollsummemetod.
 
Genom att använda digitalt signerade program och kontrollsummor kan vi se till att programmets filer på USB-minnet är de ursprungliga originalfilerna och att ingenting har ändrats sedan de skapades. USB AutoRun Creator kommer inte att starta ett program om någon av filerna har bytts ut eller ändrats.
 
USB-minnen med skrivskydd kan höja säkerhetsnivån ytterligare

Om inga data behöver skrivas till USB-minnet kan du öka säkerhetsnivån ytterligare genom att distribuera skrivskyddade USB-minnen till dina kunder. Ett skrivskyddat USB-minne kan endast läsa, precis som fallet är med CD- eller DVD-skivor.
 
När ska jag använda USB AutoRun Creator?
Om du distribuerar USB-minnen som med största sannolikhet kommer att användas mer än en gång på samma dator så kan det vara en bra idé att använda USB Autorun Creator eftersom slutanvändarna inte behöver öppna Utforskaren i Windows varje gång de behöver komma åt innehållet på USB-minnet. Dessutom, om du kommer att distribuera mer än ett USB-minne till samma slutanvändare så kommer de andra och påföljande USB-minnen som de får att ha full Autorun-funktionalitet. De kommer att fungera på samma sätt som CD- och DVD-skivor.
   
Kontorsversion också tillgänglig
Det finns också en kontorsversion av USB AutoRun Creator tillgänglig. Denna version är anpassad för användning i små kontor och i hemmet. Läs mer här.
 
Exempel på användningsområden
Några exempel på användningsområden för USB AutoRun Creator är: distribution av företags- och produktpresentationer, omfattande rapporter, återförsäljarprislistor, speciell känslig kundinformation (t.ex. personliga hälsojournaler), portabla applikationer och programuppdateringar.
 
Ladda ned ett demo
Från denna sida kan du ladda ned ett demo av SamLogic USB AutoRun Creator:
 
Ladda ned ett demo av USB AutoRun Creator !
  Mer information
Du kan läsa mer om SamLogic USB AutoRun Creator i detta PDF-dokument. Texten är på engelska:
 
USB AutoRun Creator – Översikt (PDF)
   

Systemkrav

Samverkar med
CD-Menu Creator

   

 
Beställ
 
SamLogic