DiskFreeKB                              (XAPI2000)

Deklaration VB 6.0
Function DiskFreeKB (ByVal Drv As String) As Long

Deklaration VB.NET
Function DiskFreeKB (ByVal Drv As String) As Integer

Beskrivning
Returnerar ledigt utrymme för en enhet i kilobytes. Parametern Drv specificerar den enhet som ska undersökas och anges med dess rotkatalog, tex "C:\". 

Returvärden
Funktionen returnerar ledigt utrymme i kilobytes för den angivna enheten.

Se även
DiskFree, DiskSize


Exempel

Dim DF As Long
DF = DiskFreeKB("C:\")  ' Erhåll ledigt utrymme på enhet C: i kilobytes

    
 
  
SamLogic