DiskSize                              (XAPI2000)

Deklaration VB 6.0
Function DiskSize (ByVal Drv As String) As Currency

Deklaration VB.NET
Function DiskSize (ByVal Drv As String) As Long

Beskrivning
Returnerar storleken på en enhet i bytes. Parametern Drv specificerar den enhet som ska undersökas och anges med dess rotkatalog, tex "C:\". 

Returvärden
Funktionen returnerar storleken i bytes på den angivna enheten.
.Storleken returneras som ett 64 bitars tal av typen Currency i VB 6.0 och typen Long i VB .NET..

Se även
DiskSizeKB, DiskFree


Exempel (VB 6.0)

Dim DS As Currency
DS = DiskSize("C:\")  ' Erhåll storleken på enhet C:


Exempel (VB .NET)

Dim DS As Long
DS = DiskSize("C:\")  ' Erhåll storleken på enhet C:

    
  
SamLogic