DiskSizeKB                              (XAPI2000)

Deklaration
Function DiskSizeKB (ByVal Drv As String) As Long

Deklaration VB.NET
Function DiskSizeKB (ByVal Drv As String) As Integer

Beskrivning
Returnerar storleken på en enhet i kilobytes. Parametern Drv specificerar den enhet som ska undersökas och anges med dess rotkatalog, tex "C:\". 

Returvärden
Funktionen returnerar storleken i kilobytes på den angivna enheten.
.

Se även
DiskSize, DiskFree
.


Exempel

Dim DS As Long
DS = DiskSizeKB("C:\")  ' Erhåll storleken på enhet C: i kilobytes

    
 
  
SamLogic