Inch_To_mm                              (XAPI2000)

Deklaration
Function Inch_To_mm (ByVal X As Double) As Double

Beskrivning
Omvandlar tum till millimeter. 

Returvärden
Funktionen returnerar ett tal av typ Double med omvandlat värde.

Se även
mm_to_Inch


Exempel

Dim mm As Double
mm = Inch_To_mm(10)  ' Omvandla 10 tum till mm
 

 
  
SamLogic