IsWindows2000                              (XAPI2000)

Deklaration
Function IsWindows2000 () As Boolean

Beskrivning
Testar om operativsystemet som programmet körs i är minst Windows 2000. 

Returvärden
Funktionen returnerar True om systemet är minst Windows 2000 och False om det inte är det. Observera att funktionen returnerar True även i Windows XP (och nyare NT-baserade system).

Se även
IsWindowsXP, IsWindowsVista, IsWindows7, IsWindows8, IsWindows10
    
 
 
  
SamLogic