IsWindows7                              (XAPI2000)

Deklaration
Function IsWindows7 () As Boolean

Beskrivning
Testar om operativsystemet som programmet körs i är Windows 7.

Returvärden
Funktionen returnerar True om systemet är Windows 7 och False om det inte är det. Observera att funktionen returnerar True även i Windows 8 och Windows 8.1.

Se även
IsWindows2000, IsWindowsXP, IsWindowsVista, IsWindows8, IsWindows10
    
 
 
  
SamLogic