IsWindowsME                              (XAPI2000)

Deklaration
Function IsWindowsME () As Boolean

Beskrivning
Testar om operativsystemet som programmet körs i är Windows ME. 

Returvärden
Funktionen returnerar True om systemet är Windows ME och False om det inte är det.

Se även
IsWindows95, IsWindows98, IsWindowsNT, IsWindows2000, IsWindowsXP, IsWindowsVista, IsWindows7, IsWindows8, IsWindows10
    
 
 
  
SamLogic