IsWindowsNT                              (XAPI2000)

Deklaration
Function IsWindowsNT () As Boolean

Beskrivning
Testar om operativsystemet som programmet körs i är ett Windows NT-baserat system, dvs Windows NT, Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista (eller senare). 

Returvärden
Funktionen returnerar True om systemet är ett Windows NT-baserat system och False om det inte är det.

Se även
IsWindows95, IsWindows98, IsWindowsME, IsWindows2000, IsWindowsXP, IsWindowsVista, IsWindows7, IsWindows8, IsWindows10

 

Exempel (VB 6.0)

Nedanstående exempel visar hur "IsWindows..."-funktionerna i VB Super Library kan användas för att fastställa vilket operativsystem som programmet körs i. När du testar för flera operativsystem bör du alltid testa för det nyare systemet först eftersom test för äldre system kommer ge sant i vissa fall även i nyare system (av kompatibilitetsskäl).

If IsWindowsME() Then
    ' Windows ME
    MsgBox "Operativsystemet är Windows ME"
ElseIf IsWindows98() Then
    ' Windows 98
    MsgBox "Operativsystemet är Windows 98"
ElseIf IsWindows95() Then
    ' Windows 95
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows 95"
ElseIf IsWindows7() Then
    ' Windows 7
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows 7"
ElseIf IsWindowsVista() Then
    ' Windows Vista
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows Vista"
ElseIf IsWindowsXP() Then
    ' Windows XP
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows XP"
ElseIf IsWindows2000() Then
    ' Windows 2000
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows 2000"
ElseIf IsWindowsNT() Then
    ' Windows NT
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows NT"
Else
    ' Kan ej fastställa
    MsgBox "Kan ej fastställa operativsystem!"
End If
 
    
  
SamLogic