IsWindowsXP                              (XAPI2000)

Deklaration
Function IsWindowsXP () As Boolean

Beskrivning
Testar om operativsystemet som programmet körs i är Windows XP. 

Returvärden
Funktionen returnerar True om systemet är Windows XP och False om det inte är det.

Se även
IsWindows2000, IsWindowsVista, IsWindows7, IsWindows8, IsWindows10
    
 
 
  
SamLogic