OrgnrValid                              (XAPI2000)

Deklaration
Function OrgnrValid (ByVal S As String) As Boolean

Beskrivning
Testar om en sträng med ett organisationsnummer är korrekt. Dels kontrolleras att antalet siffror är rätt och dels kontrolleras att kontrollsiffran (sista siffran) stämmer. Parametern S är en sträng som ska innehålla ett organisationsnummer. Strängen får innehålla mellanslag och bindestreck. Organisationsnummer i strängen bör vara lagrat enligt:

"123456-7890"

Returvärden
Funktionen returnerar True om organisationsnumret är korrekt eller False om organisationsnumret är felaktigt.

Se även
OrgnrType, PnrValid


Exempel

If OrgnrValid("123456-7890") Then
  Label1 = "Organisationsnumret är korrekt!"
Else
  Label1 = "Organisationsnumret är felaktigt!"
End If

    
  
SamLogic