PnrValid                              (XAPI2000)

Deklaration
Function PnrValid (ByVal S As String) As Boolean

Beskrivning
Testar om en sträng med ett personnummer är korrekt. Dels kontrolleras att antalet siffror är rätt och dels kontrolleras att kontrollsiffran (sista siffran) stämmer. Funktionen kontrollerar även att datumet i födelsetalet är giltigt. Parametern S är en sträng som ska innehålla ett personnummer. Strängen får innehålla mellanslag och bindestreck. Personnumret i strängen bör vara lagrat enligt:

"123456-7890"

Ska även samordningsnummer hanteras bör funktionen PnrValidX användas istället.

Returvärden
Funktionen returnerar True om personnumret är korrekt eller False om personnumret är felaktigt.

Se även
PnrValidX, OrgnrValid


Exempel

If PnrValid("123456-7890") Then
  Label1 = "Personnumret är korrekt!"
Else
  Label1 = "Personnumret är felaktigt!"
End If

    
  
SamLogic