PnrValidX                              (XAPI2000)

Deklaration
Function PnrValidX (ByVal S As String) As Boolean

Beskrivning
Testar om en sträng med ett personnummer eller ett samordningsnummer är korrekt. Dels kontrolleras att antalet siffror är rätt och dels kontrolleras att kontrollsiffran (sista siffran) stämmer. Parametern S är en sträng som ska innehålla ett personnummer/samordningsnummer. Strängen får innehålla mellanslag och bindestreck.

Returvärden
Funktionen returnerar True om numret är korrekt eller False om numret är felaktigt.

Se även
PnrValid, OrgnrValid
    
 
 
  
SamLogic