Så minskar du piratkopiering av din mjukvara


Många företag som utvecklar mjukvara förlorar mycket pengar på att de inte har en bra strategi för hur programlicenser ska hanteras och inte vidtar åtgärder för att förhindra olovlig kopiering av deras programvara. Piratkopiering av mjukvara är ganska utbrett idag och i många fall är användarna inte ens medvetna om att de använder piratversioner av program.
 
Det är dock ganska enkelt att minska på piratkopieringen av ens mjukvara om man tillämpar en flexibel licenslösning samtidigt som man vidtar olika åtgärder för att skydda mjukvaran från olovlig kopiering. Analytiker och CIO:er är överens om att detta är ett väldigt effektivt sätt för programutvecklingsföretag att öka förtjänsten för den mjukvara som man utvecklar och säljer.
 
 
En del programutvecklingsföretag ignorerar piratkopiering av sin mjukvara
 
Många programutvecklingsföretag tenderar att bortse ifrån att den mjukvara som man utvecklat utsätts för piratkopiering. Detta gäller speciellt vid goda ekonomiska tider. Orsakerna kan bland annat vara dessa:
 
l  Man säljer ett ganska stort antal program och intäkter är höga och man är nöjd med det
l  Man betraktar det som närmast omöjligt att hindra erfarna crackers från att knäcka ett eventuellt kopieringsskydd
l  De som använder piratkopierade versioner av ditt program skulle ändå inte köpa en licens
l  Ett kopieringsskydd kan upplevas som krånglig att implementera och gör det extra krångligt för slutanvändarna
l  Man vill hellre koncentrera sig på sin kärnverksamhet och lägga tid på att förbättra själva programmen istället
 
När tiderna blir sämre så sjunker ofta försäljningen samtidigt som piratkopieringen av programmen ökar. Anledningen är att företag och privatpersoner ofta har mindre pengar att röra sig med, och det blir då extra lockande att piratkopiera ett program istället för att köpa en licens för programmet.
 
 
En flexibel licenshantering kan minska piratkopieringen
 
Ett enkelt sätt att minska piratkopieringen är att tillämpa en flexibel licenshantering samt göra det enkelt för kunderna att skaffa nya licenser i efterhand. Detta kan bland annat göras på följande sätt:
 
l  Första gången ett program körs in i en dator bör användaren kunna prova det fritt i t ex 30-60 dagar om han/hon vill
l  Efter en provperiod ska det vara väldigt enkelt att köpa en licens av programmet, gärna direkt via programmet
l  Om kunderna tycker att kostnaden för en licens är hög, fundera på möjligheten att låta dem hyra programmet istället
l  Alternativt, om företaget redan köpt ett antal licenser, ge dem ett förmånligt pris om de vill utöka antal licenser
l  Se till att dina kunder alltid vet hur de ska gå tillväga för att utöka antal licenser - informationen ska vara lättillgänglig
 
Med ett flexibelt licenssystem kan du marknadsföra och sälja din programvara mer effektivt beroende på hur marknaden förändras och även tillämpa olika licensvillkor beroende på om det är låg- eller högkonjunktur. Användning av flexibla licensformer ger dig också möjlighet att snabbt anpassa dig när dina konkurrenter förändrar sina licensvillkor.
 
Det är också viktigt att det är lätt att utöka antal licenser efteråt. Upplevs det som för "krångligt" så kommer många av ren bekvämlighet att använda olovliga kopior av programmet istället.
 
 
Låt programvara hålla koll på antal licenser
 
En hel del piratkopiering sker av ren okunskap. Många företag har dålig koll på antal använda licenser i förhållande till antal köpta licenser, och får slutanvändarna installera programmen fritt så brukar de i regel installera så många kopior som de behöver. Många installerar även kopior hemma eftersom de ibland arbetar hemifrån eller så tänker de att de kanske kan behöva programmet hemma också någon gång.
 
Dessa fall går att hantera om man har ett system som kan räkna antal installerade licenser. På så sätt kan man se till att antal installerade skarpa licenser aldrig överstiger antal köpta licenser. Sådan programvara kan antingen varna eller spärra om antal installerade licenser överstiger maximalt antal.
 
 
Kopieringsskydd
 
Programvara som varnar när antal installerade licenser överstigit antal köpta licenser räcker ganska långt, men i många fall hjälper det inte om användaren verkligen bestämt sig för att köra in en kopia av programmet olovligt och överskrida antal tillåtna licenser, trots varningar. I dessa fall krävs det ett kopieringsskydd för att stoppa användaren. Om programmet är skyddat med ett effektivt kopieringsskyddat så är arbetet och kostnaden att köra in en olovlig kopia större än arbetet och kostnaden att köpa en ny licens. Detta gäller speciellt om man samtidigt erbjuder extra förmånligt pris på extra licenser som köps efteråt. På detta sätt kan man med både morot och piska styra folk till att köpa nya licenser om fler användare behöver använda programmet. 
 
 

Egen utveckling eller inköp av tredjepartslösning?
 
Om du beslutat dig för att du behöver ett mjukvarusystem för att ha kontroll på antal licenser och eventuellt även förhindrar piratkopiering så ställs du inför valet: ska jag utveckla en lösning själv eller ska jag köpa in en tredjepartsprodukt?
 
Det främsta argumentet för att utveckla en lösning själv är att det ger dig full kontroll. Du kan utforma och genomföra det på det sätt du vill. Dessutom är programkod som du skrivit själv lättare att underhålla. Argumenten för att köpa en tredjepartsslösning är bland annat följande:
 
l  Lägre kostnad eftersom du inte behöver utveckla allt från början
 
l  Att utveckla en egen lösning kräver betydande resurser, och tar tid från den vanliga verksamheten; du kan använda denna tid bättre genom att förbättra befintliga program, ta fram nya programversioner eller utveckla helt nya program
 
l  Kopieringsskydd är inte din specialitet och du kommer att tjäna på att använda programvara som utvecklats av specialister inom denna nisch; din kompetens ligger i första hand i din egen programvara och de problem som den löser
 
l  Det är enkelt att implementera en bra utformad tredjepartslösning och du kan direkt ta del av dess fördelar
 
 
Sammanfattning
 
Du bör ha en licenseringsplan som minimerar den olovliga användningen av din programvara. Det kan åstadkommas genom att ett flexibelt licenssystem kombinerat med ett effektivt kopieringsskydd.
 
Och även om du har ett gratisprogram som du sprider så kan det vara värt att licensiera dess användning. Genom att registrera de som använder gratisprogrammet så har du möjlighet att kontakta dem och erbjuda en betalversion av programmet som har bättre funktioner, eller så kan du informera om ett annat program.
 
Att använda ett system för att minska piratkopiering handlar inte bara om att skydda din mjukvara utan är en viktig faktor för att skydda dina intäkter.
 
 
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic RegGuard - kopieringsskyddar program och dokument

  
 
SamLogic
Skriven av: Anders Persson