Nummer 6/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 6/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I nr 6 kan du bland annat läsa om en speciell inställningsfil i Windows som kallas för manifest. Vi förklarar också skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay samt har med ett par artiklar om piratkopiering och kopieringsskydd. I ett programtips för menyverktyget CD-Menu Creator visar vi hur man ställer in så att en meny alltid befinner sig överst på skärmen, även om användaren startar ett annat program eller klickar runt mellan olika fönster:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 6/2011

Lämna ett svar