Ny funktion i Hotmail: gråa mejl ska rensas bort

Denna månad kommer den webbaserade e-posttjänsten Hotmail att uppdateras med många nya funktioner och en av dessa funktioner berör alla som skickar ut nyhetsbrev till Hotmail-adresser. Hotmail har redan idag ett effektivt filter för att hantera rena spammejl, och Hotmail-användare kan själva klassa mejl som spam och inte spam. Ett problem i sammanhanget är dock att även legitima nyhetsbrev klassas som spam av många och för att råda bot på detta har Microsoft infört en ny klassificering för mejl: gråa mejl (gray mail). Ett grått mejl är ett mejl som i sig är helt legitimt, men användaren vill inte längre ta emot det. Det kan exempelvis vara ett nyhetsbrev som användaren tecknat en prenumeration på, men inte längre vill läsa. Även erbjudanden och notifieringar kan klassas som gråa mejl.

För att hantera mejlen (inkl. gråa mejl) på ett effektivare sätt kommer Hotmail bl a att uppdateras med följande nya funktioner:

1. En ny kategori som heter ’Nyhetsbrev’
2. Avregistrering av nyhetsbrev med ett enda musklick
3. Tidsstyrd radering (mejl äldre än ett visst antal dagar raderas automatiskt)
4. Möjlighet att flagga viktiga mejl så att de alltid finns överst i inkorgen
5. Avancerad hantering av mappar (undermappar mm)

Bilden nedan visar hur punkt 2 – en avregistrering av ett nyhetsbrev med ett enda musklick – kan genomföras:

Mer information finns i följande engelska artiklar:
> Hotmail Makeover Declares War on ’Graymail’
> Inside Windows Live – Hotmail declares war on graymail

Samt i denna svenska artikel hos IDG:
> Gråa mejl ska rensas ut från Hotmail

Lämna ett svar