MultiMailer uppdaterad för att hantera senaste API för Twitter

Under sommaren så uppdaterade Twitter sitt API (applikationsgränssnitt) från REST API version 1.0 till REST API version 1.1, och vi har nu uppdaterat vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer för att hantera detta. Så använder du Twitter-funktionen i MultiMailer, eller planerar att använda den, så måste du se till att du har lägst version 8.0.22 av SamLogic MultiMailer 2013 installerad i din dator. Äldre versioner av MultiMailer arbetar mot REST v1.0, vilket Twitter inte längre stöder. I dagsläget stöder Twitter endast REST v1.1.

En av de största skillnaderna mellan nuvarande API och föregående API är att nu krypteras all trafik till och från Twitter (med protokollet SSL). Det innebär att säkerheten är mycket högre jämfört med tidigare.

Se även
> Så används nya Twitter-funktionen i MultiMailer 2013

Lämna ett svar