ActiveX-komponent för Twitter

Twitter är en social nätverkstjänst och mikroblogg där man kan publicera korta meddelanden, så kallade tweets, på max 140 tecken. Vi har nu tagit fram en ActiveX-komponent som kan användas för att skicka Twitter-meddelanden (tweets) direkt från ett program. Du hittar detaljerad information om denna komponent på följande sida (sidan är på engelska):

> SamLogic’s Twitter Component: SLTwitCtrl ActiveX Control

Vi kommer även att addera funktionalitet för Twitter i våra program. Först ut blir MultiMailer där du kommer kunna posta tweets direkt från programmet – exempelvis information om ditt senaste nyhetsbrev som du precis skickat ut. Vi kommer även att lägga in denna funktion i Visual Installer, och här kan du exempelvis använda Twitter-funktionen för att informera dina kunder om nya versioner av dina program.

API för personnummer och organisationsnummer

Behöver du ett API för hantering av svenska personnummer och organisationsnummer? Du ska då titta närmare på vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes, och speciellt de två klasserna PersonalNumber och OrganisationNumber, som hanterar personnummer och organisationsnummer. Klassen PersonalNumber hanterar även samordningsnummer (som används för att identifiera personer som inte är folkbokförda i Sverige).

De två ovan nämnda klasserna kan användas för att validera att personnummer och organisationsnummer är korrekta. Klassen PersonalNumber kan även användas för att erhålla kön, födelsedatum och ålder ur ett personnummer, och klassen OrganisationNumber kan användas för att erhålla typ av organisation ur ett organisationsnummer.

Om du utvecklar mjukvara i programmeringsspråken C#, C++ eller Visual Basic och tar fram produkter för den svenska marknaden så är Swedish .NET Classes ett API / verktyg som du kommer ha en stor nytta av. Du kan läsa mer på produktsidan för Swedish .NET Classes:

> Swedish .NET Classes – produktsida

API för bankgiro och plusgiro

Behöver du ett API för hantering av bankgiro och plusgiro? Titta då närmare på vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes och speciellt klassen BankNumber, som hanterar svenska bankgironummer och plusgironummer.

Swedish .NET Classes är ett klassbibliotek som utökar Microsoft .NET Framework med en mängd nya svenskanpassade klasser och metoder. Förutom hantering av bankgironummer och plusgironummer så hanteras även organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer, postnummer mm. Arbetar du i programmeringsspråken C#, C++ eller Visual Basic och tar fram produkter för den svenska marknaden så kommer du att finna att Swedish .NET Classes är ett väldigt användbart API / verktyg.

Mer information
Läs mer om vårt API / klassbibliotek Swedish .NET Classes på denna sida:

> Swedish .NET Classes – produktsida

API för hantering av svenska namnsdagar

En namnsdag är en dag på året då man firar en persons namn (förnamn eller mellannamn) och de flesta svenska namn har en namnsdag i Sverige. Tidigare användes namnsdagar för att lättare komma ihåg när olika händelser på året skulle infalla. Exempelvis använde sig jordbrukare av detta för att veta när olika potatissorter skulle sättas, rågen skördas eller höet tas in. Idag har namnsdagar ingen sådan funktion utan innebär enbart att man får tillfälle att ägna en person lite extra uppmärksamhet just den dagen. Vilket datum ett namn har en namnsdag brukar vara utsatt i de flesta almanackor.

API för hantering av svenska namnsdagar
Behöver du hantera svenska namnsdagar i din programkod så har vi ett API – en klass för .NET Framework – som du kan använda dig av. Med hjälp av vår klass så kan du hantera svenska namnsdagar i exempelvis en kalender eller almanacka (eller dylik applikation). Du kan ange ett datum och så får du fram en lista på namn som har namnsdagar detta datum. Du kan även göra tvärtom och ange ett namn så får du fram vid vilket datum som det namnet har namnsdag. Vårt API kan användas från programmeringsspråk som C#, C++ och Visual Basic. Fungerar även med ASP.NET.

Mer information
Du kan läsa mer om hur namnsdagar hanteras i vårt API, som ingår i en produkt som heter Swedish .NET Classes, på följande sida:

> SamLogic Calendar Library – Hanterar svenska namnsdagar

När infaller påsken? API för beräkning av datum för påsk (C#, C++, VB)

Vissa helgdagar är ganska enkla att räkna ut när de inträffar, medan beräkningen av datum för andra helgdagar är mer komplexa. Att räkna ut vid vilket datum påsken infaller varje år kräver en ganska komplicerad matematik, men tack och lov är en dator väl lämpad för just sådana här beräkningar.

Beräkning av datum för påskdagen
Påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen, som infaller 21 mars eller senare. De finns olika matematiska formler för att räkna ut när påskdagen infaller men den mest kända och den mest använda formel är förmodligen den som matematikern Carl Friedrich Gauss tog fram. Enligt Gauss formel inträffar påskdagen alltid mellan 22 mars och 25 april. Vill du veta hur Gauss formel för beräkning av datum för påskdagen är uppbyggd så kan du titta på denna sida på Wikipedia.

Om du vill ta en genväg – använd en färdig funktion
Färdiga algoritmer för beräkning av datum för påsken har cirkulerat i decennier i datorsammanhang, och i vårt API / klassbibliotek Swedish .NET Classes finns givetvis en sådan algoritm. I detta klassbibliotek finns en färdig klass för hantering av alla helgdagar i Sverige, inklusive beräkning av datum för påskafton, påskdagen och annandag påsk.

C#, C++ och VB
Utvecklar du mjukvara i programmeringsspråken C#, C++ eller VB (Visual Basic) så kan du använda vårt API till ditt projekt utan problem. Swedish .NET Classes kan även användas till projekt som använder andra programspråk, så länge som de är baserade på .NET Framework från Microsoft. Mer information om funktionen som hanterar påsk finns på denna sida. Mer information om klassen som hanterar svenska helgdagar mm finns här:

> Swedish .NET Classes – SwedishCalendar Class

Svenska helgdagar / svenska flaggdagar (API för C#, C++, VB)

Många helgdagar och flaggdagar i Sverige inträffar vid fasta datum, dvs vid samma datum varje år, men det gäller långt ifrån alla. Exempelvis så inträffar påsk, pingst och midsommar vid olika datum varje år. Det går dock att beräkna matematiskt när sådana helgdagar och flaggdagar inträffar, och i vårt svenskanpassade API / klassbibliotek Swedish .NET Classes finns färdiga metoder (funktioner) för beräkning av datum för sådana helgdagar och flaggdagar.

Kan returnera rätt datum oavsett år
Eftersom beräkningen sker matematiskt så kan metoderna i Swedish .NET Classes returnera datum för helgdagar / flaggdagar för precis vilket år som helst. Svenska helgdagar och svenska flaggdagar som inträffar vid fasta datum (exempelvis julafton) hanteras också av detta klassbibliotek.

C#, C++, VB och andra programmeringsspråk stöds
Vårt klassbibliotek / API för hantering av svenska helgdagar och svenska flaggdagar är skrivet i C# och kan användas i alla programmeringsspråk som är baserat på Microsoft .NET Framework, dvs C#, C++, VB (Visual Basic) mm. Klassbiblioteket fungerar även utmärkt till webbapplikationer skapade i ASP.NET. Mer information finns på följande sida:

> SamLogic Calendar Library – Hanterar svenska helgdagar och svenska flaggdagar

Kontroll / validering av bankgironummer och plusgironummer

Ett bankgironummer består av 7 eller 8 siffror och den sista siffran i numret är en kontrollsiffra som beräknas enligt Luhn-algoritmen, dvs enligt samma princip som beräkning av kontrollsiffran till svenska personnummer och organisationsnummer (som vi tagit upp i tidigare blogginlägg). Ett plusgironummer består av 2 till 8 siffror och även här består den sista siffran av en kontrollsiffra som beräknas enligt Luhn-algoritmen.

Kontroll / validering av bankgironummer och plusgironummer
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass (API) för hantering av svenska bankgironummer och plusgironummer. Klassen kan kontrollera (validera) att ett bankgironummer eller ett plusgironummer är korrekt.

Klassen är baserad på Microsoft .NET Framework och kan användas med programmeringsspråk som C#, C++, Visual Basic mm. Fungerar även med ASP.NET. Mer information om denna klass finns på följande sida:

> SamLogic Number Library – Hanterar bankgironummer och plusgironummer mm

Kontroll / validering av svenska organisationsnummer

I detta blogginlägg gick vi genom personnummer och samordningsnummer. Dessa nummer används för att identifiera enskilda personer. Det finns också ett nummer i Sverige som används för att identifiera företag och andra organisationer. Detta nummer kallas för organisationsnummer och används bland annat för att identifiera ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse, trossamfund och en kommun.

Ett organisationsnummer är uppbyggt efter liknande princip som ett personnummer, fast med skillnaden att numret inte innehåller ett födelsedatum. Undantag är en enskild firma där personens personnummer används som ett organisationsnummer.

Kontroll / validering av organisationsnummer
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass (API) för hantering av svenska organisationsnummer. Bland annat kan klassen kontrollera (validera) att ett organisationsnummer är korrekt samt fastställa typ av organisation genom att göra en analys av organisationsnumret. Exempelvis kan klassen fastställa om ett organisationsnummer tillhör ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett trossamfund, en ideell förening eller en kommun.

Microsoft .NET Framework
Vår klass / API för hantering av organisationsnummer kan användas i projekt som är baserade på Microsoft .NET Framework, inklusive ASP.NET. Programmeringsspråk som C#, C++ och Visual Basic stöds.

Mer information
Läs mer om klassen som hanterar svenska organisationsnummer här:

> SamLogic Number Library – Hanterar svenska organisationsnummer

Kontroll av svenska personnummer och samordningsnummer

Personnummer är ett nummer som tilldelas personer som folkbokförs i Sverige för att kunna identifiera dem, av bl.a myndigheter. Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan få ett samordningsnummer istället för ett personnummer. Ett samordningsnummer är uppbyggt som ett personnummer men med skillnaden att man adderat 60 till födelsedatumet så att det ligger mellan 61 och 91 istället för mellan 01 och 31.

Den sista siffran i ett personnummer och samordningsnummer är en kontrollsiffra som räknas fram från övriga siffror i numret. Genom att kontrollera kontrollsiffran kan man se om ett angivet nummer är korrekt eller felaktigt. Algoritmen som används för denna beräkning brukar kallas för Luhn-algoritmen.

Kontrollera ett personnummer / samordningsnummer med programkod
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass (API) för hantering av svenska personnummer och samordningsnummer. Bland annat kan klassen utföra en kontroll (validering) av kontrollsiffran i ett personnummer och ett samordningsnummer för att se att siffran är korrekt. Klassen kan också fastställa kön (man / kvinna) ur ett nummer samt hämta annan information såsom ålder, födelseår, födelsemånad och födelsedag.

Kan användas med C#, C++, Visual Basic mm
Vår klass / API för hantering av personnummer och samordningsnummer kan användas i programkod som är baserad på ramverket .NET Framework från Microsoft, exempelvis programmeringsspråken C#, C++, Visual Basic, men även andra programmeringsspråk går bra. Kan användas i både lokala program för klientdatorer och på webbsidor skrivna i ASP.NET.

Mer information
Läs mer om denna klass här:

> SamLogic Number Library – Hanterar svenska personnummer & samordningsnummer mm

API för kontroll / validering av svenska postnummer och postorter

Ett svenskt postnummer består av 5 siffror. Ur ett postnummer kan en postort erhållas, så även om en postort normalt brukar anges i samband med en adress så innehåller postnumret egentligen redan denna information. Men för att få en extra kontroll brukar ort alltid anges tillsammans med ett postnummer eftersom denna redundans möjliggör kontroll av att adressinformationen är korrekt.

Kontroll / validering av postnummer och postort
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass / API för kontroll / validering av postnummer och postorter i Sverige. Denna klass kan även användas för att formatera postnummer samt för att via programkod automatiskt få förslag på postort när ett postnummer anges (kan användas till auto-complete i formulär och dylikt).

Användbar i samband med registrering av kundinformation
Klassen för hantering av svenska postnummer och orter är speciellt användbar i samband med registrering av kundinformation, exempelvis i kundregister och databaser. Klassen är också användbar när information som skrivs in i webbformulär ska valideras eftersom fel kan upptäckas innan kunden postar sin data. Genom att validera / kontrollera postnummer och postort innan informationen skickas vidare så säkerställer du att kvaliteten på inskriven adressinformation är så hög som möjlig.

Du kan också använda denna klass för att skapa programkod som automatiskt föreslår korrekt postort när ett postnummer skrivits in, sk auto-complete. Förutom att kvaliteten på ortnamnen förbättras (mindre felstavningar) så underlättar det även för användaren då han/hon behöver skriva in färre tecken.

Gränssnitt i C#, C++, Visual Basic mm
Vår klass / API för hantering av postnummer och orter kan användas i programkod som är baserad på Microsoft .NET Framework, t.ex programmeringsspråken C#, C++, Visual Basic. Postnummerklassen kan användas i både program som körs lokalt på klientdatorer och på webbsidor / webbapplikationer som är utvecklade i ASP.NET.

Mer information
Läs mer om vår klass / API för hantering av svenska postnummer och postorter på denna sida:

> SamLogic PostalCode Library – Hanterar svenska postnummer och orter