Nummer 8/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 8/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I det numret tar vi upp vår nya produkt USB AutoRun Creator som låter dig använda AutoRun-tekniken med USB-minnen igen. Vi tar också upp en ny artikel som handlar om licensering av mjukvara och piratkopiering. Vill du skapa / designa egna ikoner så beskriver vi ett bra program som kan användas för detta ändamål. Dessa saker, och mer, kan läsas här:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 8/2011

Nummer 7/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 7/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu och i detta nummer tar vi upp de nya statistikfunktionerna i MultiMailer 2011. Nyhetsbrevet ger bland annat tips om hur man kommer igång och hur man uppdaterar statistiken. I nyhetsbrevet finns även länkar till tips som visar hur man ser antal öppnade nyhetsbrev, hur man ser vilka kontakter som läst nyhetsbrevet samt hur man jämför olika e-postutskick med varandra. Du kan läsa nyhetsbrev nr 7/2011 här:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 7/2011

Nummer 6/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 6/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I nr 6 kan du bland annat läsa om en speciell inställningsfil i Windows som kallas för manifest. Vi förklarar också skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay samt har med ett par artiklar om piratkopiering och kopieringsskydd. I ett programtips för menyverktyget CD-Menu Creator visar vi hur man ställer in så att en meny alltid befinner sig överst på skärmen, även om användaren startar ett annat program eller klickar runt mellan olika fönster:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 6/2011

Nummer 4/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 4/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I det numret tar vi bl a upp vad man ska tänka på om man skickar nyhetsbrev till mottagare som använder Hotmail, Gmail eller Yahoo! för att läsa dina nyhetsbrev. Vi ger även tips på hur man ska utforma ämnesraden till nyhetsbrev samt tar upp de internationella registreringsformulären (på 7 olika språk) som ingår i den nya versionen av nyhetsbrevverktyget SamLogic MultiMailer 2011. Du kan läsa nummer 4 här:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 4/2011

Nummer 3/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 3/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I nyhetsbrevet tar vi bl a upp vad filen AUTORUN.INF har för en funktion i Windows och vi tar även upp den nya krypterings- och lösenordsfunktionen i CD-Menu Creator. Ett par artiklar om Visual Installer ingår också. Du kan läsa nummer 3/2011 av nyhetsbrevet här:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 3/2011

Nummer 2/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 2/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I nyhetsbrevet tar vi bl a upp vad man ska tänka på om man tar fram nyhetsbrev för mobiltelefoner och smarttelefoner. I nyhetsbrevet går vi även igenom hur man ändrar MultiMailers användargränssnitt samt hur man aktiverar de automatiska funktionerna för hantering av e-poststudsar, prenumerationer och avregistreringar i MultiMailer.

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 2/2011

Nummer 1/2011 av vårt nyhetsbrev ute nu

Ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev är ute nu – nr 1/2011. I nyhetsbrevet beskriver vi några av nyheterna i nya MultiMailer 2011 samt beskriver för- och nackdelar med att skicka nyhetsbrev i HTML- eller textformat. Ett par användbara tips för dig som använder MultiMailer finns i nyhetsbrevet också. Om du ännu inte läst nyhetsbrevet så kan du klicka på nedanstående länk för att läsa det på vår hemsida:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 1/2011