Åtgärder för att undvika piratkopiering av mjukvara

Många företag och privatpersoner som använder mjukvara som inte är licenserad är inte medvetna om att de begår ett brott utan tror till exempel att om man köper en licens av ett dataprogram så är det lagligt att installera det på flera datorer. Andra är medvetna om att detta är ett lagbrott men de har inte full koll på antal licenser som de köpt in eller så tycker de att det är för omständigt att köpa in nya licenser så de installerar helt enkelt programmet på så många datorer som de behöver använda den i.

Genom att ha bättre information om licensvillkoren och erbjuda flexibla licenslösningar, samtidigt som man kopieringsskyddar mjukvaran, så kan man effektivt minska piratkopieringen av sin mjukvara och därmed på ett enkelt sätt öka sina intäkter genom att sälja fler programlicenser. I den här artikeln, som finns på vår hemsida, beskriver vi några åtgärder som du kan vidta för att färre personer ska piratkopiera din mjukvara:
> Så minskar du piratkopiering av din mjukvara

Se även dessa två blogginlägg:
> Rekordnivå för piratkopiering i Sverige
> Kopieringsskydd för program och dokument

Rekordnivå för piratkopiering i Sverige

BSA (Business Software Alliance) har undersökt hur utbredd piratkopieringen av program är i Sverige. I en undersökning, som publicerades idag, kom de fram till att under 2010 var det kommersiella värdet av alla olicensierade program som används i Sverige 411 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 2,6 miljarder kronor.

BSA gjorde denna studie tillsammans med analysföretaget IDC. De har tillsammans undersökt situationen i 116 länder och regioner. Det globala värdet för piratkopiering har fördubblats till 59 miljarder dollar jämfört med år 2003 enligt undersökningen. Det vanligaste sättet att piratkopiera programvara är att köpa en enskild programlicens och sedan installera programmet på flera datorer.

BSA har också undersökt datoranvändarnas attityder till piratkopiering. Enligt denna undersökning så anser en klar majoritet av användarna att uppfinnare och programutvecklare ska få betalt för att kunna fortsätta med sin utveckling.

Läs mer på BSA:s hemsida:
> Värdet av piratprogram i Sverige når ny rekordnivå på 411 miljoner dollar