Cylindrisk färgtonade knappar

 
Till CD-Menu Creator 2008 har en ny färgtoningstyp införts: knappar med cylindrisk färgtoning. Cylindrisk toning kan användas till knappar med raka hörn eller runda hörn. Kombineras cylindrisk toning med den nya effekten ljusreflexer kan man skapa knappar med till exempel guldutseende enligt nedan:

 
 
Här nedan visas ett par exempel på menyer som innehåller knappar med cylindrisk färgtoning:
 
 
 
SamLogic