Knappstilar i CD-Menu Creator 2008

 
I CD-Menu Creator 2008 finns det 24 stycken grundläggande knappstilar. Förutom grundstilarna kan knappar även förses med mängder med specialeffekter, exempelvis ljusreflexer, skuggor och glasytor. Här nedan listas de 24 grundstilarna upp:
 
Standard
- Endast text
- Inramad text
- Fylld rektangel med text
- Windows standardknapp
- Knapp med bitmapp
- Rektangel med runda hörn 1
- Rektangel med runda hörn 2
- Rektangel med runda hörn 3

Färgtonade knappar
- Tonad höger - Raka hörn
- Tonad höger - Runda hörn 1
- Tonad höger - Runda hörn 2
- Tonad höger - Runda hörn 3
- Tonad nedåt - Raka hörn
- Tonad nedåt - Runda hörn 1
- Tonad nedåt - Runda hörn 2
- Tonad nedåt - Runda hörn 3
- Cylindrisk toning - Raka hörn
- Cylindrisk toning - Runda hörn 1
- Cylindrisk toning - Runda hörn 2
- Cylindrisk toning - Runda hörn 3
- Rektangulär toning

Special
- 3-dimensionell knapp
- Metall
- Hotspot
  
 
 
SamLogic