Licensvillkor för programvara från SamLogic Software

  
Nedan finns licensvillkor för användning av programvara från SamLogic Software. Licensvillkoret gäller en skarp (betald) version av programvaran. Licensvillkor för en utvärderingsversion av programvaran finns på denna sida.
 

 
Licensavtal
 
Tack för att du har valt programvara från SamLogic Software.

Detta licensvillkor utgör ett avtal mellan dig (en privatperson eller en juridisk person) och SamLogic Software (nedan kallad "SamLogic"). Läs igenom villkoren i detta avtal noggrant innan du installerar programvaran. Att installera och använda programvaran innebär att du accepterar licensvillkoren. Om du inte accepterar licensvillkoren bör du inte installera programvaran.

LICENSVILLKOR

Följande licensvillkor gäller för din användning av programvaran från SamLogic såvida inte du undertecknat ett separat avtal med SamLogic.

Användning. SamLogic beviljar dig att använda en licens av programvaran. "Använda" betyder lagra, ladda, installera, köra eller visa programvaran. Du får inte modifiera programvaran eller inaktivera några licens- eller kontrollfunktioner i programvaran. Om programvaran är licensierad för samtidig användning får inte fler använda programvaran samtidigt än som du köpt licenser för.

Äganderätt. Programvaran ägs och är upphovsrättsskyddat av SamLogic eller dess tredjepartsleverantörer. Din licens ger ingen del i ägande av programvaran. Inte heller ger det rätt till försäljning av rättigheter av programvaran. SamLogics tredjepartsleverantörer kan skydda sina rättigheter i händelse av brott mot dessa licensvillkor.

Kopior. Du får endast göra kopior av programvaran i backupsyfte, för eget bruk. Du får inte kopiera programvaran till något allmänt nätverk eller lägga upp den offentligt på en webbsida.

Ingen demontering eller dekryptering. Du får inte ta isär eller dekompilera programvaran utan skriftligt medgivande från SamLogic. Du får inte dekryptera programvaran såvida dekryptering inte är en nödvändig del av driften av programvaran.

Avslutande. SamLogic har rätt att avsluta din licens om du bryter mot någon av licensvillkoren.

Begränsad garanti. SamLogic garanterar att programvaran i allt väsentligt fungerar i enlighet med medföljande skriftligt material under en period av nittio (90) dagar från dagen för mottagandet.

Rättsmedel. SamLogic och dess leverantörers totala ansvar och din enda gottgörelse skall vara, på SamLogics villkor, antingen (a) återbetalning av det pris som betalats eller (b) utbyte av den programvara som inte uppfyller SamLogics begränsade garanti (som beskrivits ovan). Programvaran som inte uppfyller SamLogics begränsade garanti ska returneras till SamLogic med en kopia av ditt kvitto. Denna begränsade garanti gäller inte om fel i programvaran är resultatet av olycka, missbruk eller felaktig användning.

Teknisk support. Kostnadsfri teknisk support för programvaran ges för en period av 30 dagar från inköpsdatum. Mot en extra avgift kan du förlänga perioden, vanligtvis i 1 år från inköpsdatum. Om du använder en utvärderingsversion / demoversion av programvaran eller inte har betalat för en licens, av någon annan anledning, och inte har ett separat supportavtal tecknat med SamLogic, ges ingen teknisk support för programvaran under användningsperioden.

Gällande lag.
Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.

INGA ANDRA GARANTIER. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, AVSÄGER SAMLOGIC OCH DESS LEVERANTÖRER SIG FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, OCH ICKE-INTRÅNG, MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER FEL ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA, SOM VARIERAR FRÅN STAT/JURISDIKTION TILL STAT/JURISDIKTION.

ANSVARSBEGRÄNSNING. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SAMLOGIC ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SPECIELLA, INDIREKTA ELLER EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV VINST, AVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION, ELLER NÅGON ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER, ÄVEN OM SAMLOGIC HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. I ALLA FALL, ÄR SAMLOGICS HELA ANSVAR FÖR VILLKOREN I DETTA AVTAL BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR PROGRAMVARAN.
 
 
  
< Återvänd 
 
 
SamLogic