MultiMailer hanterar studsar (felreturer) på ett effektivt sätt


Folk byter e-postadresser relativt ofta och med tiden blir allt fler e-postadresser i mailing-listorna inaktuella. Att skicka ut nyhetsbrev till inaktuella eller felaktiga e-postadresser medför bara att de studsar tillbaka och med tiden kan det bli ett betydande antal sådana e-poststudsar. E-postmeddelanden kan studsa tillbaka också av temporära orsaker; tex så kan mottagarens brevlåda vara full eller så fungerar inte e-postservern för tillfället.

Att inte hantera studsande e-postmeddelanden på ett effektivt sätt gör att man missar många av fördelarna med e-post. Många av som vill läsa dina nyhetsbrev får inte dessa eftersom du skickar till fel e-postadresser. Dessutom riskerar man även att försämra framkomligheten av nyhetsbrev till fungerande e-postadresser eftersom en hög frekvens av studsande mejl innebär att antispamfilter reagerar negativt, vilket drabbar alla mejl.

Om en kontakt som förut haft en fungerande e-postadress plötsligt inte längre har det så är det viktigt att man så fort som möjligt finner orsaken till detta samt försöker hitta en fungerande e-postadress till personen. SamLogic MultiMailer hjälper dig väldigt effektivt med detta genom att skapa en lista med alla e-postadresser som alstrat studsar från dina e-postutskick. I denna lista finns även felorsak angiven liksom antal gånger felet inträffat. Utav listan kan också en detaljerad rapport skapas där t.ex kontaktuppgifter, e-postadress och felorsaker finns beskrivna på ett överskådligt sätt. Listan kan också exporteras till andra program för vidare bearbetning.
 
  
För att förhindra att nya epostutskick sker till e-postadresser som konstaterats vara permanent ogiltiga så kan dessa adresser spärras automatiskt. På så sätt slipper man nya studsar från e-postadresser som ändå inte kan ta emot nyhetsbrev.
  
  
< Tillbaka
  
 
SamLogic