Kan du inte läsa detta brev? Klicka då här: https://www.samlogic.com/multimailer/examples/cygnys-astronomi/
 
  Nyhetsbrev - Cygnus Astronomiska Sällskap - Nr 09 / 2010

Hej [$Namn]!

Här kommer det senaste numret av Cygnus Astronomiska Sällskaps nyhetsbrev. I detta nummer tar vi bl a upp den nya enorma ring runt Saturnus som nyligen hittats, NASA's lyckade uppskjutning av testraketen Ares I-X samt lite information om nästa möte som kommer att ske i mitten av november.

Med Vänliga Hälsningar
Sven Andersson
Ordförande i Cygnus Astronomiska Sällskap
 

Månadens bok

Boken "Planeter, Stjärnor, Galaxer" av Claes-Ingvar Lagerkvist:

Lärobok i astronomi på svenska. Massor med förklaringar och illustrationer. Till varje kapitel finns övningar.
Utmärkt för gymnasie-astronomin och till specialarbeten, men även som underhållande läsning.


 
Ny Saturnus-ring har hittats

Nasas rymdteleskop Spitzer Space Telescope har upptäckt en enorm och tidigare okänd jättering runt Saturnus. Detta teleskop är specialbyggt för att se i det infraröda spektrat (dvs värmestrålning) och visar på nyttan av att se ut i rymden även med andra spektra än det synliga ljuset. Den nya ringen lutar 27 grader mot planetens övriga ringplan. Ringen börjar ca 6 miljoner km ut från planeten, och slutar ca 12 miljoner km ut. Ringen är alltså hela 6 miljoner km bred från innerkant till ytterkant. Om det hade varit en synlig ring från jorden, hade den varit lika bred som två fullmånar!

Ringen består av is och damm och dessa partiklar ligger så glest att om man stod mitt i detta skulle man ändå inte se det. Men Spitzers känsliga infraröda ögon kunde ändå upptäcka partiklarna vars temperatur bara var 80 Kelvin.
  
Läs mer >
 
Första uppskjutningen med Ares I-XKlockan 16:30, svensk tid, på onsdagen skedde rymdhistoria då NASA för första gången på 28 år sköt upp en ny farkost från startkomplex 39 på Kennedy Space Center i Florida. Uppskjutningen, som även denna dag försenades på grund av vädret, skedde utan problem och de första data som analyserats visar att raketen följde den planerade flygplanen. Totalt fanns det ungefär 700 sensorer ombord på raketen för att samla in alla tänkbara data. Färden varade i ca 6 minuter och raketens övre och undre steg slog därefter ned i Atlanten. Raketens undre steg bärgades av ett bärningsfartyg medan det övre steget lämnades kvar i havet.

Raketen Ares I-X ingår i NASAs nya raketprogram för att ta astronauter på nytt till månen. Ares raketen ingår i programmet Constellation där det finns fler raketer planerade. Raketerna kommer att ha olika uppdrag, bland annat en för persontransport och en annan för att skicka upp tunga saker - som exempelvis utrustning för att bygga en bas på månen.
  
Läs mer >
 
Möte - 19 november 2010

Fredagen den 19 november, klockan 18.00, är det dags för möte igen. Plats blir Fysikhuset i Linköpings Universitet.

Vi kommer att diskutera årsavgifter för 2011 samt planera vinterns aktiviteter. Avslutningsvis kommer astronomen Per Jansson att hålla ett spännande föredrag om mörk materia, mörk energi och svarta hål. Det har gjorts flera stora upptäckter på senare tid och han kommer att presentera vissa av dessa.

Mer information om mötet finns på vår hemsida.
 
 
Vill du inte längre prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan du skicka ett e-mail till avprenumerera@cygnus-astronomiska-sallskap.se