Import av data från Microsoft Outlook


I Professional-versionen av SamLogic MultiMailer kan du importera kontaktuppgifter och e-postadresser direkt från Microsoft Outlook. MultiMailer läser av data direkt från Outlook så ingen export/import-fil behöver skapas. Tre typer av import kan göras:
 
- import av kontaktuppgifter från mappen Kontakter i Outlook (kontaktkort och distributionslistor)
- import av e-postadresser och namn i en specificerad folder (avsändaruppgifter)
- import av e-postadresser och kontaktuppgifter i registreringsmail (tex skickade från Internet-formulär)

Importen eliminerar automatiskt eventuella dubbletter så att endast unika e-postadresser och kontaktuppgifter importeras.
 

  
  
< Tillbaka
  
 
SamLogic