Webbformulär som samverkar med MultiMailer


Om du vill använda webbformulär för att samla in prenumeranter men saknar själv sådana så har vi färdiga formulär som du kan använda dig av. Dessa kan lätt integreras med befintliga webbsajter och samverkar med MultiMailer på ett automatiskt sätt. Vi har även färdiga webbformulär för hantering av avregistreringar och för byte av e-postadresser.
 
Avprenumeration (avregistrering) av e-postadress Byte av e-postadress
  
Formulären är programmerbara utifrån så du kan exempelvis påverka texterna på dessa. Du kan också välja språk för formulären samt ställa in vilka inmatningsfält som ska visas. Och formulären har inbyggd felkontroll, så är exempelvis e-postadressen ogiltig så visas en felruta och ingen registrering skickas. På så sätt säkerställs att alla e-postadresser som skrivs in alltid är giltiga.
  
  
< Tillbaka
  
 
SamLogic