MultiMailer Premium Server - Underdomän - Tekniska detaljer


När man använder en underdomän (subdomän) med MultiMailer Premium Server så kommer den underdomän man skapat och konfiguerat att användas vid kommunikation med andra servrar.

Exempelvis så kommer fältet Return-Path (mejlets tekniska avsändare) i mejlets e-posthuvud att använda sig av den underdomän du angett istället för domännamnet på Amazon SES-servern. Dvs, istället för detta:

Return-Path: 010201816bff75a3-a5280ac7-0e74-40c2-8b50-ba1076bdc9b0-000000@eu-north-1.amazonses.com

så kommer det att stå så här:

Return-Path: 010201816c1575ac-3aea5cba-16e9-465e-8ffb-2263f5ca389d-000000@mejl.exempel.se

där mejl.exempel.se är namnet på underdomänen. Du kan ange egen valfri underdomän här, vi använder bara mejl.exempel.se som ett exempel på hur det kan se ut.


Den långa koden till vänster om @-tecknet kvarstår eftersom Amazon behöver detta för att hantera e-poststudsar, men domännamnet till höger om @-tecknet blir det domännamn som du angett.

Det här ger två stora fördelar. Fördel nummer 1 är att mottagande servrar lätt känner igen din domän/server och om du har ett bra rykte så kommer de att tillåta din e-post i en stor utsträckning. Fördel nummer 2 är att det är lätt för mottagare och mottagande servrar att vitlista dig. Antingen manuellt eller automatiskt. Att vitlista det generella domännamnet för Amazon-servern (dvs *.amazonses.com) gör företags/myndigheters IT-avdelningar mycket motvilligt, ofta totalvägrar de detta, eftersom de då öppnar upp för alla som skickar via en Amazon-server. Däremot, om din specifika domän har ett bra rykte och du skickar relevant information, så vitlistar de din domän gärna.
   
   
     
 
 
SamLogic