Fler markeringsmöjligheter i mailinglistan


Vi har utökat markeringsfunktionerna i fliken Mailinglista i MultiMailer. Nu kan du bl.a markera kontakter efter företagsnamn. Det gör det enklare att skicka e-post till alla som arbetar inom t.ex samma företag, koncern eller myndighet.

 

Det har också blivit enklare att markera och skicka ut mejl till en specifik kategori.
  
  
< Tillbaka
  
 
SamLogic