Produktgalleri


I MultiMailer 2017 har vi gjort det enklare för dig som har många produkter som du vill presentera på ett snyggt sätt i dina nyhetsbrev. Vi har infört en möjlighet att skapa produktgallerier.
 
Med hjälp av MultiMailers produktgalleriverktyg kan du organisera upp dina produkter i inramade artikelrutor. I varje artikelruta kan du ha en bild, en titel, en beskrivning, en länk och vid behov ett pris.


 
Antal rutor per rad (dvs antal kolumner) kan vara 1, 2, 3 eller 4 st. Antal rader med rutor kan vara upp till 100 stycken. Du kan ha valfritt antal produktgallerier per nyhetsbrev.

Ovan ser du ett exempel på ett produktgalleri med fem produkter (3 kolumner och 2 rader). Fler exempel finns på denna sida.

Nya dialogrutor
Nedan visas två av de nya dialogrutorna i MultiMailer som används för hantera produktgallerier:
 

  

Du kan redigera ett produktgalleri efter att det har skapats. Du kan exempelvis lägga till nya produkter och ta bort befintliga. Samt ändra texter mm. 
 
    
< Tillbaka
  

 
SamLogic