Uppdaterade tabellfunktioner


Tabellfunktionerna i MultiMailer har uppdaterats i den nya versionen av programmet. Du kan nu ändra horisontell och vertikal textjustering för tabellceller samt ändra kolumnbredder på ett enkelt sätt.
 
Tabell - Ändra textjustering
 
MultiMailer visar nu också visuellt vilken cell, rad eller kolumn som du arbetar med. Den aktuella cellen/raden/kolumnen visas med en annan bakgrundsfärg än omgivande celler medan du arbetar med den.
 
 
Se även
Tips: Så här ändrar du textjustering för en cell i en tabell  
  
  
 
< Tillbaka
  
 
SamLogic