Stöd för direktimport från andra databaser via ODBC


I Professional-versionen av SamLogic MultiMailer ingår ODBC-stöd vilket innebär att du kan importera kontaktuppgifter och e-postadresser direkt från andra databaser och CRM-system till MultiMailers mailing-lista. MultiMailer läser av data direkt från databasen via en ODBC-koppling så ingen export/import-fil behöver skapas. Bl a kan data importeras från:

- Microsoft Access
- Microsoft Excel
- Microsoft SQL Server
- Oracle-databaser
- MySQL

Om du ska hämta information från en Access-databas eller ett Excel-dokument så är det extra smidigt eftersom ODBC-kopplingen skapas automatiskt när du väljer en MDB- eller XLS-fil. Ska du läsa in mycket kontaktinformation till MultiMailers mailing-lista så är det fördelaktigt att använda ODBC-importen eftersom den är mycket snabb.
 

  
  
< Tillbaka
  
 
SamLogic