Automatisk publicering av nyhetsbrev på Internet


I SamLogic MultiMailer / Professional finns en funktion som gör det möjligt att automatiskt ladda upp en kopia av ditt nyhetsbrev på en Internet-server. Ingår det bilder i brevet laddas de upp automatiskt också.
 
Genom att publicera en kopia av ditt nyhetsbrev på Internet så uppnår du flera fördelar:
  • Utskick som innehåller bilder går fortare eftersom inga bilder behöver skickas med själva brevet - bilderna hämtas från Internet-servern när läsaren öppnar brevet.

  • Belastningen på din e-postserver blir mindre eftersom den totala utskicksstorleken blir avsevärt lägre.

  • Genom att överst i ditt brev ha en länk eller Internet-adress till brevkopian på Internet så kan du låta folk som inte kan läsa ditt nyhetsbrev på vanligt sätt istället läsa den på Internet.

  • Att ha kopior av nyhetsbrev på Internet innebär att nya besökare till din hemsida även kan ta del av dina nyhetsbrev.

  • Sökmotorrankningen av din hemsida (tex hos Google) förbättras ju fler sidor med relevant information du publicerar på din sajt. Dessutom kan även folk hamna på din sajt ifall de nyckelord de sökt efter återfinns i nyhetsbrevet.

  • Du har alltid en backup av dina nyhetsbrev på en extern server.


  
Att använda bildlänkar och att publicera en kopia på sina nyhetsbrev på Internet är idag ett standardförfararande som alla större distrubutörer av nyhetsbrev tillämpar. Detta brukar dock vara ganska komplicerat och kräver goda tekniska kunskaper om FTP-program mm, men allt detta slipper du om du använder SamLogic MultiMailer / Professional eftersom uppladdningen sker helt automatiskt.
  
  
< Tillbaka
  

 
SamLogic