Tips: Hur du markerar i mailing-listan med hjälp av tangentbordet

Vi får ibland frågor om hur man kan vandra med markören i en mailing-lista utan att markeringarna försvinner eller hur man markerar enskilda poster utan att övriga markeringar försvinner. Vi ska här nedan ge svar på dessa frågor samt ge lite andra relaterade tips.
 
Hur du vandrar i mailing-listan med markören utan att tappa markeringar
Håll tangenten CTRL nedtryckt samtidigt som du trycker pil upp eller pil ned så kommer markeringarna att vara kvar i listan samtidigt som du vandrar upp eller ned med markören. Även Home och End kan användas för att hoppa först eller sist i listan utan att markeringarna försvinner, om CTRL är nedtryckt samtidigt.
 
Hur du markerar en post / flera poster utan att övriga markeringar försvinner
Tryck ned CTRL och mellanslag samtidigt så kan du markera en post utan att övriga markeringar påverkas. Du kan även ta bort en markering på detta sätt.
Samma sak kan även utföras med hjälp av musen genom att hålla CTRL nedtryckt samtidigt som du vänsterklickar med musen.
 
Hur du markerar samtliga poster i mailing-listan på snabbast möjliga sätt
För att markera samtliga poster i mailing-listan på ett snabbt sätt så kan du trycka ned Ctrl-A.
 
Hur du öppnar en kontakt när alla dubbletter är markerade
Trycker du ned tangenten F8 markeras alla dubbletter i mailing-listan. Vill du titta på en dubblett utan att markeringarna försvinner kan du göra på ett av följande två sätt:
 
- Håll ned CTRL när du vandrar i mailing-listan och när du är över rätt post, tryck Enter.
- Högerklicka med musen över den post du vill undersöka och välj sen menyalternativet
Ändra.
 
Dock går det ganska fort att markera om dubbletterna genom att trycka på F8 igen, så föredrar du att dubbelklicka för att visa kontaktinformation så kan du arbeta på detta sätt också.
 
Hur du markerar alla poster tillhörande en viss kategori på enklast möjliga sätt
Välj menyalternativet:
 
  Redigera - Fler markeringsalternativ - Markera efter kategori
 
Välj sedan den kategori du vill markera.
  

  

 
SamLogic