Tips: Hur du startar en MSI-installation från en meny

Att starta en installation genom att trycka på en knapp i en meny är ett vanligt användningsområde för menyer skapade med CD-Menu Creator. Från en meny kan både MSI-installationer (även kallad Windows Installer-installationer) och EXE-installationer startas. Tipset nedan visar hur du i CD-Menu Creator kopplar en MSI-installation till en knapp i en meny.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator.
2. Välj fliken Knappar (text). Tryck på knappen Ny knapp.
3. I dialogrutan som visas, skriv in en beskrivning på knappen vid fältet Text (knapp).
   T.ex "Installationstest".
4. Tryck på knappen "..." till höger om Källa (fil) så att dialogrutan Välj fil visas.
5. Vid Filformat väljer du alternativet MSI-installationer (*.msi).
6. Välj en MSI-fil (en fil med namntillägget .MSI) på din hårddisk.7. Tryck OK för att stänga dialogrutorna.
8. Lägg in övriga eventuella knappar och skapa sedan en meny via menyvalet Arkiv-Skapa.
 

  


 
Visa tips som film
  
SamLogic