Tips: Hur du skapar osynliga knappar i en meny

När du använder CD-Menu Creator så är det bra om du kan återanvända de menyer du tar fram så mycket som möjligt. Tidigare menyer bör användas som "mallar" där man använder samma design och endast byter ut de filer som knapparna är kopplade till.

I programmet finns en speciell funktion som du kan använda för att dölja knapparna vilket gör att du kan använda samma grundmall men variera antalet knappar som visas.
På detta sätt kan du enkelt och snabbt anpassa de olika menyerna beroende på vilka kunder som ska få CD:n.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator och öppna den aktuella menyn.
2. Gå till fliken Knappar (text).
3. Markera den knapp som du vill dölja och klicka på Redigera knapp.
4. Tryck på knappen Inställningar och välj fliken Position.
5. Markera kryssrutan Visa inte knapp.
6. Stäng dialogrutorna och skapa en ny meny.

Nu kommer de knappar som du valt att dölja vara "osynliga" samtidigt som menyn automatiskt anpassas efter det nya antalet knappar.


  

  


 
Visa tips som film
  
SamLogic