Tips: Hur du använder uppdateringsfunktionen

I Visual Installer finns en inbyggd funktion som är till för att underlätta installationer av uppdateringar och uppgraderingar. Genom att använda denna funktion så kommer programmet att kontrollera var någonstans på hårddisken som slutanvändaren gjorde föregående installation av ditt program och sedan automatiskt föreslå rätt installationsmapp för din uppdatering/uppgradering.

Så här gör du:

1. Starta Visual Installer och öppna det aktuella installationsprojektet.
2. Välj fliken Dialogrutor.
3. Markera dialogrutan Destinationskatalog och klicka på knappen "..." bredvid.
4. Kryssa för alternativet Hantera uppdateringar.
5. Ange en referensfil (vanligtvis namnet på din programfil, .EXE).
6. Stäng dialogrutan och skapa en ny installation

När du nu gör en installation kommer Visual Installer att automatiskt lagra information i systemet om var någonstans programmet installeras. Nästa gång du skickar ut en installation som användaren ska installera, kommer Visual Installer att föreslå den tidigare sökvägen som destinationsmapp.


  

  

 
SamLogic