Tips: Hur du ändrar menyns titel via volymetiketten

När du använder CD-Menu Creator så är det bra om du kan återanvända de menyer som du tar fram så mycket som möjligt. Tidigare menyer bör användas som "mallar" där man använder samma design och endast byter ut de filer som knapparna är kopplade till.

I programmet finns en speciell variabel
%DISCLABEL som du kan använda för att ändra menyns titel eller undertitel genom att läsa av CD-skivans volymetikett (label). Detta gör att du kan använda samma grundmall, men ändra menyns rubrik eller underrubrik. På detta sätt kan du enkelt och snabbt anpassa de olika menyerna efter CD-skivans innehåll.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator och öppna den aktuella menyn.
2. Välj fliken Titel.
3. I inmatningsfältet Text skriver du in variabelnamnet
%DISCLABEL.
4. Spara inställningarna och skapa en ny meny.

Nu kommer menyns titel (rubrik) att läsas av från CD-skivans volymetikett (label).


  

  

 
SamLogic