Tips: Hur du öppnar ett Word-dokument med Microsoft Word

I SamLogic CD-Menu Creator kan du på ett enkelt sätt länka knappar till Word-dokument. Normalt så öppnar menyverktyget Word-dokument (*.DOC) med WordPad i Windows XP (och äldre) men vill du att ditt Word-dokument alltid ska öppnas med Microsoft Word så kan du ställa in det i CD-Menu Creator.

Fördelarna med att öppna Word-dokument med WordPad är att de öppnas fortare än om Microsoft Word används. I Windows Vista och Windows 7 kan inte WordPad läsa Word-filer, men i Windows XP och äldre går det bra. CD-Menu Creator är medveten om att WordPad inte stöder Word-filer i Windows Vista/7 och försöker öppna Word-filerna med Microsoft Word istället i dessa system. Men i Windows XP och äldre används WordPad. Det finns dock sammanhang där Word alltid bör användas, t ex om du har ett mer avancerat dokument som inte WordPad kan visa, och tipset nedan visar hur du ställer in detta.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator och öppna den aktuella menyn.
2. Gå till fliken Knappar (Text).
3. Markera det Word-dokument som du vill ska öppnas med MS Word
4. Klicka på Redigera knapp
5. I inmatningsfältet Parametrar skriver du in texten WORD.
6. Stäng dialogrutan och skapa en ny meny.

Nu kommer det aktuella dokumentet att öppnas i Microsoft Word när du klickar på knappen. Ovanstående exempel förutsätter att Microsoft Word är installerat på datorn och att DOC-filer är korrekt associerade med Microsoft Word.


  

  

 
SamLogic