Tips:  Hur du skapar en meny som öppnas endast en gång

I vissa sammanhang vill man att en meny endast ska visas första gången man stoppar in CD/DVD-skivan i diskfacket, men inte i fortsättningen. Ett sådant fall är ifall användaren gjort en programinstallation på hårddisken och CD/DVD-skivan i fortsättningen enbart ska användas som en datakälla, tex för att hämta bilder och filmer.

Du kan instruera SamLogic CD-Menu Creator att inte öppna menyn i fortsättningen genom att skriva in data i Registry som menyprogrammet sedan läser av. Hittar menyprogrammet det värde du specificerat så visas inte menyn utan programmet stängs omedelbart. Allt detta sker osynligt under ytan så för användaren verkar det som om menyprogrammet inte ens startats.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator och öppna den aktuella menyn.
2. Klicka på Avancerat i fliken Fönster.
3. Välj HKEY_LOCAL_MACHINE i kombinationsrutan HKEY
4. Ange subnyckeln Software\SamLogic\NoMenus i inmatningsfältet Subnyckel
5. I inmatningsfältet Värdenamn skriver du in texten Program1.
6. I inmatningsfältet Värde skriver du in texten VisaInteProgram1.
7. Stäng dialogrutan via OK och skapa en ny meny.

När CD:n stoppas i läsaren så kommer menyprogrammet att kolla i Windows Registry och om ovanstående villkor stämmer så kommer menyn inte att öppnas. För att ovanstående exempel ska fungera måste rätt värden ha skrivits in i Registry och det kan du exempelvis göra genom att använda installationsverktyget SamLogic Visual Installer (se tipset Hur du skriver till Windows Registry).


  

  

 
SamLogic