Tips: Hur du finjusterar knapparnas position i menyfönstret

I SamLogic CD-Menu Creator kan du finjustera en enskild knapps position om du vill ha en annan design än den som programmet föreslår som default. I princip kan alla knappar placeras vid valfri position i menyfönstret. Du kan välja mellan att justera i förhållande till knappens originalposition eller i förhållande till föregående knapp.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator och öppna den aktuella menyn.
2. Gå till fliken Knappar (text).
3. Markera den knapp som du vill ändra position på och klicka på Redigera knapp.
4. Tryck på knappen Inställningar och välj fliken Position.
5. Ange hur många pixels du vill flytta knappen i X- och Y-led i inmatningsfälten X-led och Y-led.
6. Markera om justeringen ska ske i förhållande till fixlinjen (knappens originalposition) eller till
   föregående knapp.
7. Stäng dialogrutorna och skapa en ny meny.

Nu kommer de knappar som du valt att justera ha fått nya positioner i menyfönstret.
 

  

  

 
SamLogic