Tips: Olika textfärger på knappar i CD-Menu Creator

Med SamLogic CD-Menu Creator så kan varje knapp ha ett unikt färgutseende. Bl a kan knappen få en unik textfärg, bakgrundsfärg, ramfärg och tipsfärg. Att använda olika färger på knapparna gör det enklare att lokalisera knappar med olika funktioner.

I nedanstående exempel visar vi hur du kan skapa en meny med tre knappar, där Avsluta-knappen försetts med en annan textfärg för att man lättare ska kunna se vilken knapp man ska använda för att stänga menyn. Exemplet nedan demonstrerar även knappstilen "Metall".

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator och välj fliken Knappar.
2. I komborutan Stil väljer du "Metall". Sätt grundfärg till mörkblått.
3. Välj fliken Knappar (text).
4. Skapa 3 st knappar med knapptexterna enligt bilden nedan till vänster.
5. Markera knappen "Avsluta" och klicka på Redigera knapp.
6. Tryck på knappen Inställningar och välj fliken Färger.
7. Markera kryssrutan Sätt indviduella färger för denna knapp.
8. Tryck på knappen Textfärg och välj en röd färg.
9. Stäng dialogrutorna och skapa en ny meny.

Du har nu skapat en meny med tre knappar enligt bilden nedan till höger, där Avsluta-knappen är röd och övriga knappar gula.
 
 
  

  


 
Visa tips som film
  
SamLogic