Tips: Hur du skapar en genväg på skrivbordet

I Visual Installer finns det funktionalitet för att skapa genvägar i Windows till program och dokument. Du har möjlighet att välja om du vill lägga genvägarna på skrivbordet, i en programgrupp (programmeny) eller på rotnivån i programmenyn eller startmenyn.

Denna funktionalitet är mycket bra att använda om du vill göra det enkelt för slutanvändaren att starta ditt program eller öppna dina dokument efter installationen. I exemplet nedan beskriver vi hur du instruerar Visual Installer att skapa en genväg på skrivbordet under installationen.

Så här gör du:

1. Starta Visual Installer och öppna det aktuella installationsprojektet.
2. Markera den fil (dokument/program) som du vill ha en genväg till.
3. Välj menyalternativet Lista-Genväg (ikon).
4. Ange en beskrivning för genvägen i inmatningsfältet Beskrivning.
5. Klicka på knappen Alternativ.
6. Markera Skapa genväg även på skrivbordet.
7. Stäng dialogrutorna och skapa en ny installation.
 

  

  


 
Visa tips som film
  
SamLogic