Tips: Hur du använder variabler i en meny

När du använder CD-Menu Creator så är det bra om du kan återanvända de menyer som du tar fram så mycket som möjligt. Tidigare menyer bör användas som "mallar" där man använder samma design och endast byter ut enstaka texter och filer som knapparna är kopplade till.

I CD-Menu Creator finns det variabler som du kan använda för att automatiskt lägga in text i en menys titel eller undertitel. Detta innebär att du kan använda samma grundmall, men få en ny titel eller undertitel helt automatiskt. På detta sätt kan du enkelt och snabbt anpassa olika menyer efter CD-skivans innehåll. I CD-Menu Creator kan du använda följande variabler:
 
%DATECREATED : Skriver ut det datum när menyn skapades.
%COMPANY : Företagsnamn (hämtas från fliken Version).
%PRODUCTNAME : Produktnamn (hämtas från fliken Version).
%PRODUCTDESCRIPTION : Produktbeskrivning (hämtas från fliken Version).
%VERSION : Versionsnummer (hämtas från fliken Version).
%DISCLABEL : Volymetikett (hämtas från CD-skivans volymetikett).
 
I exemplet nedan visar vi hur du kan använda variabeln %DATECREATED för att få datumet när menyn skapades utskrivet i titeln automatiskt.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator och öppna den aktuella menyn.
2. Öppna fliken Titel.
3. I inmatningsfältet Text skriver du in variabelnamnet
%DATECREATED tillsammans med menyns titel, tex så här: "Min meny (%DATECREATED)".
 

 
4. Klicka på knappen Förhandsgranska för att se resultatet. Aktuellt datum skrivs ut inom parentes.


 
Hur du använder variabeln %DISCLABEL kan du läsa om i tipset Hur du ändrar menyns titel via volymetiketten.
  

  

 
Visa tips som film
  
SamLogic