Tips: Hur du skapar menyer med två kolumner

I CD-Menu Creator är det möjligt att lägga in upp till 40 st knappar i en meny. Men för att undvika att menyn blir för hög så kan det vara bättre att lägga knapparna i två kolumner istället.
 
Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator.
2. Öppna fliken Knappar.
3. Markera radioknappen Dubbla kolumner i grupprutan Placering:4. Öppna fliken Knappar (text).
5. Klicka på knappen Ny knapp.
6. Skriv in en beskrivning i inmatningsfältet Text (knapp), t ex "Knapp 1".
7. Klicka på OK.
8. Upprepa punkterna 5-7 så att du får fyra knappar.

Om du vill se hur menyn med de fyra knapparna i två kolumner ser ut kan du klicka på knappen Förhandsgranska.Ett praktiskt exempel på hur man kan använda sådana här typer av menyer ser du här.

  

  


 
Visa tips som film
  
SamLogic