Tips: Hur du skapar en egen ikon till din CD-skiva

I SamLogic CD-Menu Creator kan du ersätta Windows standardikon (den som syns i Utforskaren) för CD/DVD-skivan med en egen ikon.

Så här gör du:

1. Öppna den CD/DVD-meny som du vill ha en egen ikon till
2. Välj menyalternativet Arkiv-Skapa
3. Tryck på knappen Välj ikon till höger om inmatningsfältet Ikon och välj en ikonfil
4. Skapa en ny meny och bränn en ny CD-skiva
5. Sätt i CD-skivan i en CD-läsare och starta Utforskaren

Som du ser så har Windows standardikon för CD-skivan ersatts med din egna ikon.
  

  

 
SamLogic