Tips: Hur du skapar flera CD-menyer

I exemplet nedan visar vi hur du kan skapa ett menysystem som består av en huvudmeny och två undermenyer.

Så här gör du:

1. Skapa en mapp med två undermappar på hårddisken:
 
C:\CDMainMenu,
  C:\CDMainMenu\SubMenu1,
  C:\CDMainMenu\SubMenu2
2. Starta CD-Menu Creator
3. Avmarkera kryssrutan Autorun-stöd
4. Välj fliken Knappar (text)
5. Klicka på knappen Ny knapp
6. Ange knappbeskrivning, tex "Återvänd till huvudmeny"
7. Välj knappkommandot "Återvänd till föregående meny" (klicka här för att se bild)
8. Klicka på OK-knappen
9. Spara menyn som "SubMenu1"
10. Skapa menyn i mappen "C:\CDMainMenu\SubMenu1"
11. Välj menyalternativet Arkiv-Nytt projekt
12. Upprepa punkt 3-10 för "SubMenu2"

Nu har du skapat två undermenyer och nästa steg blir att skapa huvudmenyn. Huvudmenyn blir den meny som visas först när CD/DVD-skivan stoppas in i CD/DVD-läsaren.

Så här gör du:


1. Öppna en ny meny
2. Välj fliken "Knappar (text)"
3. Klicka på knappen "Ny knapp"
4. Ange knappbeskrivning, tex "Öppna meny 1"
5. Välj knappkommandot Öppna ny meny
6. Skriv in "C:\CDMainMenu\SubMenu1\SLCDMENU.CDI" i fältet Filnamn (CD)
   (klicka här för att se bild)
7. Upprepa punkt 3-7 för knappen som ska öppna "SubMenu2"
8. Spara menyn som "CDMainMenu"
9. Skapa menyn i mappen "C:\CDMainMenu"

En mer omfattande beskrivning av ovanstående exempel finns i hjälpen för SamLogic CD-Menu Creator (se menyvalet Hjälp-Innehåll-CD/DVD-skiva med flera menyer).
  

  

 
SamLogic